Yksityisyyskäytäntö

TARKOITUS

Tämä Yksityisyyskäytäntö (myöhemmin "käytäntö") määrittelee tavat, joilla antamiasi tai keräämiämme tietoja ja dataa käsitellään, jotta voimme hoitaa asiakkuuttasi parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämä käytäntö pätee verkkosivuihimme, sovelluksiimme, tähän käytäntöön viittaaviin tuotteisiimme ja palveluihimme tai palveluihin, joissa ei ole erillistä yksityisyyskäytäntöä (jatkossa "palvelumme"). Tämän käytännön tarkoitus on antaa sinulle selkeä kuva siitä, mitä tietoja keräämme, miksi keräämme, miten tietoja ja dataa käsitellään, kenen kanssa tietoja jaetaan, millaisia oikeuksia sinulla on tietojen keräämisen, käsittelyn ja jakamisen suhteen ja mitä muita asioita yksityisyyteen ja turvallisuuteen liittyy.

Kaikkia jakamiasi tietoja tai tietoja, joita meillä sinusta jo on, käsitellään tämän käytännön mukaisesti. Kaikki sinulle tarpeellinen tieto on tarjolla yhtiön verkkosivujen (myöhemmin "verkkosivu" tai "sivusto"), puhelimen tai muiden yhtiön tarjoamien välineiden kautta.

Lukemalla tämän käytännön ymmärrät ja hyväksyt sen mukaisen henkilötietojesi käsittelyn. Jos et hyväksy tässä käytännössä määriteltyjä ehtoja, sinun ei tule käyttää sivustoa tai lähettää meille henkilötietojasi.

Kaikki tässä käytännössämme olevat viittaukset sanoihin "yritys", "me" tai "meidän" (ja kaikki näiden sanojen taivutukset) viittaavat rekisterinpitäjään, jonka nimi on FGS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. (871832) ja joka on rekisteröity Costa Ricaan.

- Euroopan parlamentin säädös huhtikuulta 2016 (EU) 2016/679, joka säätelee luonnollisen henkilön oikeuksia henkilötietojen, vapaan tiedonsiirron ja edellämainituista kieltäytymisen taholla 95/46/EC (General Data Protection Regulation - myöhemmin "regulation" tai "GDPR").

Jatkossa termi "tietosuojalainsäädäntö" kattaa DPA:n ja GDPR:n.

Yhtiö päättää tietojen keräämisen tarkoituksen ja keinot ja on näin ollen "Data Controller" eli tietojen hallinnoija tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


MÄÄRITELMÄT

Tietojen hallinnoija

"Tietojen hallinnoija" tarkoittaa luonnollista tai laillista henkilöä, julkista hallintoa, virastoa tai muuta yhteisöä, joka yksin tai yhdessä muiden kanssa määrittelee henkilötietojen keräämisen tarkoituksen ja keinot; joskus tarkoituksen ja keinot määrittelee liiton tai valtion laki, jolloin hallinnoijan tai käytettävät kriteerit osoittaa näin ollen liiton tai valtion lainsäädäntö.

Tietojen käsittelijä

"Tietojen käsittelijä" tarkoittaa luonnollista tai laillista henkilöä, julkista hallintoa, virastoa tai muuta yhteisöä, joka käsittelee henkilötietoja hallinnoijan puolesta.

Henkilötiedot

"Henkilötiedot" tarkoittavat mitä tahansa tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa tai, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jota voidaan kutsua myös datan kohteeksi.


TURVALLISUUS

Yhtiö käyttää verkossa suojattua TLS 1.2 -protokollaa tiedon- ja rahansiirrossa. Protokolla sisältää henkilötietojen salauksen. Yhtiö myös säilyttää henkilötietoja salatuilla kiintolevyillä, mikä on ylimääräinen tae tietoturvasta.

Palvelumme on rekisteröity sivuston tunnistavien viranomaisten toimesta, jotta selaimesi voi tunnistaa sivustomme jo ennen henkilötietojen jakamista. Lisäksi, salatut palvelimemme suojaavat tietoja hyödyntäen kehittyneimpiä palomuureja.


TURVALLISUUS

Yhtiö käyttää verkossa suojattua TLS 1.2 -protokollaa tiedon- ja rahansiirrossa. Protokolla sisältää henkilötietojen salauksen. Yhtiö myös säilyttää henkilötietoja salatuilla kiintolevyillä, mikä on ylimääräinen tae tietoturvasta.

Palvelumme on rekisteröity sivuston tunnistavien viranomaisten toimesta, jotta selaimesi voi tunnistaa sivustomme jo ennen henkilötietojen jakamista. Lisäksi, salatut palvelimemme suojaavat tietoja hyödyntäen kehittyneimpiä palomuureja.


HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN

Keräämiämme henkilötietoja suojellaan alan korkeimpien standardien mukaisin prosessein ja järjestelmin. Sitoutumisemme henkilötietojen suojelemiseen ei perustu pelkästään standardeihin, vaan myös vallitsevien lakien mahdollisimman tehokkaaseen ja parhaaseen hyödyntämiseen. Käsittelemme henkilötietoja vain, jos käsittelyyn on aito ja laillinen peruste GDPR-osiossa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.


KÄSITTELY LAILLISTEN OIKEUKSIEMME MUKAISESTI

Meillä on laillinen oikeus kerätä henkilötietoja liiketoiminnallisessa ja kaupallisessa tarkoituksessa. Tällaisissa tapauksissa otamme vastuun tietojesi suojaamisesta ja tietojen keräämismenetelmän reiluudesta sinua ja oikeuksiasi kohtaan.

Jos ja kun päätämme käsitellä henkilötietojasi oikeutettujen etujen perusteella, ilmoitamme sinulle siitä, mitä oikeutetut edut ovat, ja tarjoamme menettelyn, jonka avulla voit esittää kysymyksiä ja/tai vastalauseita, joita sinulla saattaa olla tällaiseen käsittelyyn liittyen. On tärkeää huomata, että Yhtiöllä ei ole velvollisuutta lopettaa käsittelyä, jos käsittelyn perusteet syrjäyttävät oikeutesi vastustaa käsittelyä. Esimerkkinä tästä voi olla tapaus, jossa meidän on käsiteltävä tietojasi rahanpesun torjuntaa varten. Tämä pätee myös silloin, kun toimimme Costa Rican lainsäädännön sitovien vaatimusten mukaisesti, koska laillinen toiminta on oikeutettu etumme.


KÄSITTELY SUOSTUMUKSESI MUKAISESTI

Suostumus ei ole ainut peruste, jonka mukaan meillä on oikeus tai velvollisuus käsitellä henkilötietojasi. Käsittelemme henkilötietojasi vain suostumuksesi mukaisesti silloin, kun emme voi vedota kattavampaan lailliseen perusteeseen (kuten laillinen velvollisuus tai laillinen oikeus). Kun käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on koska tahansa oikeus muuttaa mieltäsi asian suhteen. Jos vedät suostumuksesi takaisin, meidän täytyy tilanteen mukaan arvioida mahdollisuutemme (tai velvollisuutemme) tietojenkäsittelyyn laillisin perustein. Jos perusteita on, saat asianmukaisen ilmoituksen. Suostumuksen vetäminen takaisin ei mitätöi toimia, jotka tehtiin ennen suostumuksen muuttamista.


TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Kaikki yhtiön säilyttämät henkilötiedot suojataan parhain mahdollisin keinoin ja niitä käytetään vain tietosuojalakien ja muiden lakien hyväksymiin tarkoituksiin. Yhtiö säilyttää henkilötietojasi vain tarpeellisen ajan (huomioiden alkuperäisen syyn tietojen keräämiseen). Kriteerit "tarpeelliselle ajalle" määräytyvät kyseessä olevien henkilötietojen sekä sinun ja yhtiön välisen suhteen (mukaan lukien kesto) mukaisesti.

Yleisesti, normaali käytäntömme on määritellä salliiko tai velvoittaako lainsäädäntö (esim. verotusta tai yritystä säätelevät lait) meidän säilyttää henkilötietoja tietyn ajan (tässä tapauksessa säilytämme tietoja lain määrittelemän maksimiajan). Esimerkiksi, kaikki tiedot, jotka katsotaan tiedoiksi rahansiirroista, on säilytettävä viisi (5) vuotta.

Meidän on myös oltava tietoisia siitä, voidaanko meitä vastaan käynnistää laillisia tai sopimuksellisia prosesseja sinun tai kolmannen osapuolen toimesta ja missä aikaikkunassa (usein viisi (5) vuotta). Tällaisessa tapauksessa säilytämme henkilötietoja, joita voimme tarvita puolustautuaksemme sinun tai kolmannen osapuolen vaatimuksia tai haasteita vastaan, tarpeellisen ajan.

Kun emme enää tarvitse henkilötietojasi, ne poistetaan turvallisesti tai anonymisoidaan.

Jos et toimita henkilötietojasi, tämä voi estää yhtiötä täyttämästä laillisia, säädettyjä tai sopimuksellisia velvollisuuksiaan tai hoitamasta tiliäsi koskevia asioita tyydyttävällä tavalla. Henkilötietojen toimittamatta jättäminen voi siis johtaa siihen, ettei yhtiö pysty tarjoamaan sinulle kaikkia tuotteitaan ja/tai palveluitaan.


KERÄÄMÄMME HENKILÖTIEDOT, KÄSITTELYN TARKOITUS & KÄSITTELYN LAILLISET PERUSTEET

Seuraava taulukko määrittelee erilaisten kerättyjen henkilötietojen luokat, tietojenkäsittelyn tarkoituksen ja käytetyn laillisen perusteen. On tärkeää huomioida, että samaa henkilötietoa voidaan käsitellä eri syistä ja näin ollen erilaisin laillisin perustein myös yhtäaikaa riippuen käsittelyn tarkoituksesta.

1 HENKILÖTIETOJEN LUOKAT

1.1 Yhteystiedot (esim. etunimi, sukunimi, osoite, postinumero, puhelinnumero, sähköpostiosoite, kotitalouslasku osoitteen vahvistamiseksi). Henkilöllisyys (nimi, sukunimi, osoite, syntymäaika, passin/henkilökortin numero, valokuva, sukupuoli, ammatti, sivilisääty, perheenjäsenet, harrastukset).

1.2 Yhteystiedot  Henkilöllisyys

1.3 Yhteystiedot

1.4 Aktiivisuus (kirjautumisesi sivustolle, aktiivisuus ja toiminta sivustolle, esim.: asetetut panokset, voitot, vastaanotetut bonukset, maksut ja nostot tililtäsi, analyyttiset tiedot selaushistoriastasi, suosikkipeleistäsi, sivuilla vietetty aika, klikkaukset, toiminnot, evästeet, viestintä asiakastuen kanssa puhelimitse, sähköpostitse tai live chatin kautta, itse pyydetyt pelikiellot jne.)

1.5 Tekniset tiedot (tietoliikenne, GeoIP-sijainti, selaintiedot, käyttämäsi laite, verkon tiedot.)

1.6 Taloudelliset tiedot (valuutta, luottokortin, pankin tai muun maksuvälineen tiedot, varojen alkuperä)

1.7 Tiedot markkinointi- ja koulutustarkoituksiin (esim. etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suostumus (missä vaadittu), kieltäytyminen, sivuston tiedot ja tunnistetiedot (kuten IP-osoite ja muut selaimesi tuottamat tiedot)).

2 KÄSITTELYN TARKOITUS

2.1 Järjestelmärekisteriä ja uuden asiakkaan rekisteröimistä varten. Henkilöllisyyden varmistamista ja petollisen toiminnan estämistä varten (esim. kolmannen osapuolen esiintyminen sinuna). Luottokorttitietojen ja kortin käyttämisen suojaamista varten. Jotta voimme tarjota sinulle tietoja profiiliasi ja pyyntöjäsi koskien. Jotta voimme tukea ja ehkäistä ongelmapelaamista.

2.2 Jotta voimme tarkkailla asiakassuhdetta ja tarjota sinulle asiakastuen palveluita.

2.3 Uutiskirjettä, kampanjoita ja/tai postituslistaa varten.

2.4 Antaaksemme sinulle tietoja profiilistasi ja kaikista pyynnöistäsi. Asiakaskokemuksesi personoimiseksi. Varmistaaksemme vastuullisen peliympäristön. Varmistaaksemme, että meillä on viimeisimmät tiedot mahdollisista kyselyistä, valituksista tai kysymyksistä, joita sinulla on ollut aiemmin, jotta voimme parantaa palveluamme.

2.5 Jotta voimme hallinnoida asiakassuhdetta ja tarjota sinulle vedonlyönti- ja kasinopalveluita. Jotta voimme personalisoida asiakaskokemustasi. Jotta voimme ehkäistä petollista toimintaa ja tarjota lisäturvaa henkilötiedoillesi ja luottotiedoillesi.

2.6 Jotta voimme hallinnoida asiakassuhdetta ja tarjota sinulle vedonlyönti- ja kasinopalveluita. Jotta voimme ehkäistä petollista toimintaa ja tarjota lisäturvaa henkilötiedoillesi ja luottotiedoillesi. Jotta voimme tarkkailla talletuksia ja nostoja ja ehkäistä kolmannen osapuolen laitonta toimintaa. Jotta voimme tarjota sinulle tietoja profiiliasi ja pyyntöjäsi koskien.

2.7 Jotta voimme tarjota sinulle markkinointimateriaalia, jota olet pyytänyt, tai jota meillä on muutoin oikeus lähettää. Jotta voimme lähettää sinulle tiedotteita, tietoa tulevista tapahtumista tai muuta hyödyllistä tietoa palveluihin tai koulutukseen liittyen. Jotta voimme personoida asiakaskokemustasi.

3 LAILLISET PERUSTEET

3.1 Sopimuksen mukainen tarve Laillinen peruste (järjestelmämme ajantasaisuus ja kyky tarjota sinulle pyytämiäsi tietoja) Pelilisenssin vaatimukset Rahanpesun vastaiset säädökset ja KYC-prosessi Suostumuksesi (kun tietoja käsitellään markkinointitarkoitukseen) Vastuullisen pelaamisen säädökset

3.2 Sopimuksen mukainen tarve

3.3 Suostumuksesi

3.4 Sopimuksen mukainen tarve Laillinen peruste (tarjota ja kehittää innovatiivisiä pelejä ja vedonlyöntiä asiakkaillemme jatkuvasti) Vastuullisen pelaamisen lisenssin vaatimukset Rahanpesun vastaiset säädökset ja KYC-prosessi

3.5 Laillinen peruste (tarjota ja kehittää innovatiivisiä pelejä ja vedonlyöntiä asiakkaillemme jatkuvasti) Pelilisenssin vaatimukset

3.6 Sopimuksen mukainen tarve Laillinen peruste (järjestelmämme ajantasaisuus ja kyky tarjota sinulle pyytämiäsi tietoja) Pelilisenssin vaatimukset Rahanpesun vastaiset säädökset ja KYC-prosessi

3.7 Suostumuksesi (missä vaadittu) TAI Laillinen peruste (markkinointia ja palvelun kehittämistä varten silloin, kun se ei vaadi suostumustasi).

Yhtiö voi myös kerätä henkilötietoja julkisista lähteistä, kuten verkkohauista, yritysrekistereistä ja mediasta sillä ehdolla, että se on järkevää eikä vahingoita sinun oikeuksiasi tai vapauksiasi.

Tietojasi käytetään myös tarkastuksiin, joiden avulla tiliäsi profiloidaan. Profilointi on menetelmä, jossa henkilötietoja käsitellään automaattisesti, jotta voimme toimia AML-direktiivien mukaisesti ja ehkäistä petollista toimintaa henkilötiedoillasi. Esimerkkinä mainittakoon veronkierto tai epäilyttävät kaavamaisuudet vedonlyönnissä.

Markkinointitarkoituksessa päätöksiä ei tehdä automaattisesti. Automaattisesti vahvistettavia tietoja ovat IP-osoite tai vaadittavat PEP-tarkastukset. Kuitenkin kaikissa mainituissa tapauksissa lopullisen päätöksen tekee henkilökuntamme. Myös sähköposti vahvistetaan, mutta sinun tulee tehdä se manuaalisesti.


KÄSITTELY SUOSTUMUKSESI MUKAISESTI

Epäilysten välttämiseksi tahdomme huomauttaa, että niissä rajatuissa tapauksissa, kun emme voi tai halua vedota lakiin (esim lailliseen oikeuteemme), käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella.

Niissä tapauksissa, joissa käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella (mitä emme koskaan oleta, mutta minkä olemme voineet selkeästi ilmoittaen sinulta jo saada), SINULLA ON OIKEUS KOSKA TAHANSA VETÄÄ SUOSTUMUKSESI TAKAISIN samalla tavalla, kun aiemmin suostumuksesi annoit.

Jos vedät suostumuksesi takaisin koska tahansa (kirjoittamalla meille fyysiseen osoitteeseen tai sähköpostitse), meidän täytyy tilanteen mukaan arvioida mahdollisuutemme (tai velvollisuutemme) tietojenkäsittelyyn laillisin perustein. Jos perusteita on, saat asianmukaisen ilmoituksen.

Kun pyydämme henkilötietoja, sinulla on aina oikeus kieltäytyä. Huomaathan kuitenkin, että kieltäytymisesi voi estää meitä tarjoamasta pyydettyjä palveluita (etenkin, jos suostumus on ainut laillinen peruste käytössämme).

Selvennykseksi, suostumus ei ole ainut peruste, jonka mukaisesti voimme käsitellä henkilötietojasi. Edeltävässä osiossa on mainittu erilaiset perusteet, joiden mukaisesti voimme käsitellä henkilötietojasi eri tarkoituksissa.


EVÄSTEET

Kun vierailet verkkosivuillamme, keräämme tiettyjä henkilökohtaisia tietoja automaattisesti evästeiden ja samankaltaisten teknologioiden avulla.

Kun käytät palveluita, eväste tallennetaan tietokoneellesi. Yleensä evästeet ja vastaavat tekniikat toimivat määrittämällä selaimelle tai laitteelle yksilöllisen numeron, jolla ei ole merkitystä sivuston ulkopuolella. Käytämme näitä tekniikoita personoidaksemme käyttökokemustasi, kuten kieli- ja valuutta-asetuksia, sekä näyttääksemme sinulle kohdennettua sisältöä. Lisäksi, kun olet syöttänyt sähköpostiosoitteesi ja salasanasi istunnon aikana, tallennamme nämä tiedot, jotta sinun ei tarvitse kirjoittaa tietoja toistuvasti uudelleen. Tätä voidaan laajentaa tuleviin automaattisiin kirjautumisiin, jos olet antanut siihen suostumuksesi. Useimmat selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Voit hallita tietojen keräämistä evästeiden tai vastaavien teknologioiden avulla selaimesi tai mobiililaitteesi asetuksista. Olemme sitoutuneet tarjoamaan sinulle mahdollisuuden hallita yksityisyyttäsi ja tietojen jakamista, mutta emme kuitenkaan tunnista tai vastaa selaimen Älä seuraa -signaaleista (esim. Incognito), sillä Internetissä ei ole vielä vakiintuneita standardeja ja ratkaisuja niiden soveltamisesta.

Jos haluat lisätietoja Älä seuraa -signaaleista, voit vierailla osoitteessa https://allaboutdnt.com. Evästeiden estäminen voi estää palveluiden tiettyjen ominaisuuksien käyttämisen. Voimme myös käyttää IP-osoitettasi tunnistaaksemme sinut, hallinnoidaksemme palveluita ja diagnosoidaksemme ongelmia palvelimilla.


MUUT TARKOITUKSET

Voimme joutua käyttämään tai säilyttämään henkilötietoja; tappioiden ehkäisemiseksi; ja turvataksemme oikeutemme, turvallisuutemme, omaisuutemme tai toisten omaisuuden laillisten oikeuksiemme mukaisesti.


HENKILÖTIETOJEN SALLITTU JAKAMINEN KOLMANNEN OSAPUOLEN KANSSA

Vaarantamatta tämän käytännön ehtoja, henkilökohtaisia tietojasi voidaan jakaa pätevien kolmansien osapuolten tai viranomaisten kanssa EU/EEA -alueella tai sen ulkopuolella, silloin kun jakaminen on sallittua tai tietosuojalakien tai muiden lakien mukaan välttämätöntä.

Tällaisia päteviä kolmansia osapuolia ovat esim. yhteisöt yhtiön sisällä, viranomaiset, kirjanpito- tai auditointiyritykset, valvojat ja digitaalisen markkinoinnin tarjoajat. Voimme jakaa henkilötietojasi myös sellaisten organisaatioiden kanssa, jotka esittelivät sinut meille, josta olet kysynyt meiltä, jonka kanssa tietojen jakamiseen olet antanut suostumuksesi tai jonka kanssa meidän on pakollista jakaa tietosi, jotta voimme tarjota pyytämiäsi tuotteita ja/tai palveluita. Jaetut tiedot ovat riippuvaisia tuotteista ja palveluista, joita olet valinnut käyttää.

Jos henkilökohtaisia tietoja on tarpeellista siirtää Euroopan talousalueen EEA:n ulkopuolelle, vakuutamme, että tarpeellisista turvallisuustoimista on huolehdittu. Voimme jakaa henkilökohtaisia tietoja yhteistyökumppaneiden, avustavien yritysten tai liiketoiminnassa meitä seuraavan yrityksen kanssa. EEA:n ulkopuolelle tapahtuvasta tiedonsiirrosta voit lukea lisää tuonnempana. Henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansien osapuolten omiin markkinointitarkoituksiin (ellet anna siihen heille erikseen suostumustasi).


HENKILÖKOHTAISTEN TIETOJEN JAKAMINEN MUIDEN TAHOJEN KANSSA

Asiaankuuluvia tietoja jaetaan (aina tietosuojalainsäädännön mukaisesti) yhtiön työntekijöiden kanssa, muiden yhtiön sisäisten yhteisöjen kanssa (esim. lakisääteisistä syistä) ja/tai yhteistyökumppaneiden tai alihankkijoiden kanssa, jos se on tämän käytännön tarkoitusten mukaisesti tarpeellista (mukaan lukien palveluntarjoajat, joiden avulla sivustomme toimii ja palveluita tarjotaan). Henkilötietoja jaetaan vain, jotta voimme tarjota pyytämiäsi palveluita tai muista lakisääteisistä syistä (jotka eivät aina vaadi hyväksyntääsi).

Tietojen jakaminen tehdään tietosuojalakien mukaisesti (esimerkiksi, kaikki tietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattaamaan tietosuojalakeja, pitämään käsittelemänsä tiedot salassa ja luottamuksellisina sekä asettamaan samat vaatimukset alaisilleen/henkilöstölleen). Palveluntarjoajat, jotka käsittelevät tietoja, ovat samojen vaatimusten sitomia (ennen kaikkea GDPR:n artiklan 28 mukaisesti).

Henkilötietojasi ei koskaan jaeta kolmansien osapuolten omiin markkinointitarkoituksiin (ellet anna siihen heille erikseen suostumustasi).


TIETOLIIKENNE INTERNETISSÄ

Huomioithan, että Internetin välityksellä siirrettävät tiedot voivat liikkua maan rajojen ulkopuolella, vaikka lähettäjä ja vastaanottoja olisivat samassa maassa. Emme ole vastuussa henkilötietojesi väärinkäytöstä, joka aiheutuu ongelmista ennen tietojen vastaanottamista meidän päässämme. Esim. jos tietoja siirretään maan kautta, jossa tietoturvan taso ei vastaa EU:n tasoa tai, jos ongelma johtuu käytettävästä teknologiasta (WhatsApp, Skype, Dropbox jne.), emme ole vastuussa.

Emme myöskään ota minkäänlaista vastuuta tai korvausvastuuta tietojesi turvallisuudesta niiden kulkiessa internetin kautta, ellei vastuumme johdu nimenomaisesti Costa Ricassa voimassa olevasta laista.


HENKILÖTIETOJEN OIKEELLISUUS

Teemme kaikkemme, että henkilötietosi pysyvät ajantasalla ja ovat oikeita. Voit tarkistaa tilanteen koska tahansa ottamalla meihin yhteyttä alempana mainituin tavoin. Jos tiedot eivät ole oikein, korjaamme tai poistamme niitä tarpeen mukaan. Voit lukea jäljempänä listan laillisista oikeuksistasi tietosuojalainsäädännön mukaisesti.


LINKIT KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVUILLE

Jakamamme linkit kolmannen osapuolen sivustolle on merkitty selkeästi. Emme ole minkäänlaisessa vastuussa (eikä meidän voida katsoa tukevan) näiden sivustojen sisällöstä (emmekä myöskään tietojenkäsittelystä tai turvallisuudesta). Suosittelemme, että tutustut aina kolmannen osapuolen ykistyisyyskäytäntöön.


TIEDONSIIRTO EEA:N ULKOPUOLELLE

Tietojesi turvaaminen on prioriteettimme. Käytämme organisaatiossamme asiaankuuluvia tapoja ja teknisiä välineitä keräämiemme tietojen turvaamiseksi. Kaikki henkilötietosi säilötään turvallisille palvelimille, joiden tarjoajiin voimme luottaa.

Henkilötietojasi säilytetään pääasiassa EEA-alueen sisällä. Voimme kuitenkin jakaa tietojasi yllämainittuun tapaan kolmansien osapuolten kanssa, jotka voivat puolestaan käsitellä ja säilyttää tietojasi. Jotkut näistä osapuolista voivat toimia EEA:n ulkopuolella. Henkilötietojasi voi käsitellä myös meidän henkilökuntamme EEA:n ulkopuolella sopimuksen mukaisesti.

Kun henkilötietojasi siirretään EEA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että tarvittavat turvatoimet ovat paikallaan ja oikeutesi kohdehenkilönä turvassa. Tämä tehdään sopimuksiin ja laillisiin perusteisiin vedoten. Sinulla on oikeus saada kopio käytetystä turvatoimista ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen Wizebets.com. Sidomme sopimuksella kaikki tietoja käsittelevät tahot noudattamaan tietosuojan osalta samoja standardeja, joista nautimme EEA:n sisällä.

Hyväksymällä tämän yksityisyyskäytännön hyväksyt myös käytännön mukaisen henkilötietojesi siirtämisen EEA:n ulkopuolelle.


KOHDEHENKILÖN OIKEUDET

Yhtiö avustaa sinua missä tahansa asiassa, jos tahdot ryhtyä toimiin, jotka liittyvät oikeuksiisi henkilötietojasi kohtaan. Joissain tapauksissa meidän on vahvistettava henkilöllisyytesi ennen kuin voimme vastata pyyntöösi oikeuksiesi mukaisesti.

Oikeus tiedonsaantiin

Sinulla on oikeus kysyä meiltä käsittelemmekö henkilötietoja, jotka liittyvät sinuun. Tässä tapauksessa sinulla on oikeus henkilötietoihisi ja seuraaviin asioihin:

- Mitä henkilökohtaisia tietoja meillä on,

- Miksi käsittelemmä niitä,

- Kenen kanssa jaamme tietoja,

- Kuinka kauan aiomme säilyttää tietoja (kun mahdollista),

- Siirretäänkö tietoja ulkomaille ja millaiset turvatoimet ovat käytössä,

- Mitkä oikeutesi ovat,

- Kuinka voit esittää valituksen,

- Mistä henkilökohtaiset tietosi ovat peräisin ja - Olemmeko käyttäneet automaattista päätöksentekoa (mukaan lukien profilointia) yms. tämänkaltaisia tietoja.

Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus pyytää meitä korjaamaan tai täydentämään mitä tahansa väärää tai puutteellista tietoa.

Oikeus tietojen poistamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi")

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista ja me toimimme pyyntösi mukaisesti, kun:

- Henkilötiedot eivät ole enää tarvittavia tarkoituksessa, jota varten ne kerättiin; tai

- Olet vetänyt takaisin suostumuksesi (niiltä osin, kun käsittelemme tietojasi vain suostumuksellasi) ja meillä ei ole muuta laillista perustetta tietojenkäsittelyyn; tai

- Olet onnistuneesti vastustanut tietojenkäsittelyä (alempana tarkennetulla tavalla); tai

- Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti; tai

- Meitä sitoo laillinen vaatimus; tai

- Tapauksessa on erityispiirteitä koskien lapsen oikeuksia.

Kuitenkaan emme ole pakotettuja toimimaan pyyntösi mukaisesti, jos tietojesi käsittely on tarpeellista meitä sitovan laillisen vaatimuksen takia.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä. Kuitenkin, voit käyttää tätä oikeutta vain silloin, kun:

- Henkilötietojesi oikeellisuus on epäselvää (katso oikeus tietojen oikaisuun ylempänä) ja tarvitsemme aikaa vahvistaa tietojen paikkansa pitävyyden; tai

- Käsittely on laitonta ja vastustat henkilötietojesi poistamista; tai

- Me emme enää tarvitse henkilötietoja tarkoitukseen, johon ne alun perin kerättiin, mutta sinä tarvitset tietoja aloittaaksesi, toteuttaaksesi tai puolustaaksesi lakitoimia; tai

- Olet esittänyt vastalauseen ja meidän lailliset perusteemme asiassa ovat selvityksen alla.

Jos käytät rajoitusoikeuttasi onnistuneesti, me käsittelemme henkilötietojasi vain, kun:

- Meillä on suostumuksesi; tai

- Meillä on tarve aloittaa, toteuttaa tai puolustaa lakitoimiamme; tai

- Se on tarpeellista toisen luonnollisen tai laillisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi; tai

- Se on tarpeellista yleisen julkisen edun kannalta.

Oikeus tietojen siirtämiseen

Sinulla on oikeus pyytää meiltä henkilökohtaiset tietosi, jotka olet aiemmin meille toimittanut. Me toimitamme ko. tiedot sinulle loogisessa, yleisesti käytössä olevassa ja koneella luettavassa muodossa tai (kun teknisesti mahdollista) siirrämme tiedot suoraan seuraavalla tiedon hallinnoijalle silloin, kun tämä ei riko kenenkään oikeuksia. Sinulla on oikeus tähän pyyntöön, kun:

- Käsittely perustuu suostumukseesi tai sopimuksellisuuteen; ja

- Käsittely tapahtuu automaattisin keinoin.

Oikeus vetää suostumus takaisin

Sinulla on oikeus vetää takaisin suostumuksesi koska tahansa. Saat lisätietoja tästä oikeudesta ylempää kohdasta 9, "KÄSITTELY SUOSTUMUKSESI MUKAISESTI".

Oikeus vastustaa käsittelyä

Joissain tapauksissa sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Kun käsittelemme tietojasi vain jollakin seuraavista perusteista:

- Käsittely on tarpeellista yleistä julkista etua edistävän tehtävän suorittamiseksi; tai

- Käsittely on tarpeellista meidän tai kolmannen osapuolen laillisten oikeuksien perusteella. Tässä tapauksessa käsittely keskeytetään vain, jos tietojen käsittelijä ei ole antanut pätevää laillista perustetta, joka kumoaa esittämäsi vastalauseen ja vaatii käsittelyn jatka

Kun käsittely tapahtuu suoramarkkinointitarkoituksessa, sinulla on koska tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä.

Muissa kuin yllämainituissa tapauksissa yleistä oikeutta vastustamiseen ei ole.

Oikeus rekisteröidä valitus

Kohdehenkilönä sinulla on koska tahansa oikeus jättää virallinen valitus jollekin tietosuoja-asioita valvovalle viranomaiselle, jos koet yhtiön rikkoneen oikeuksiasi.

Tästä oikeudesta huolimatta toivomme luonnollisesti, että pyrkisit ratkaisemaan minkä tahansa ongelman suoraan meidän kanssamme ennen valituksen tekemistä viranomaiselle.

On tärkeää huomioida, että tästä oikeudesta huolimatta yhtiö voi kieltäytyä pyynnöstäsi ratkaista asia, jos siihen on järkevä syy. Tämä kieltäytyminen ei estä sinua rekisteröimästä valitusta viranomaiselle.


YHTIÖN YHTEYSTIEDOT

Jos sinulla on kysyttävää tai kommentoitavaa yksityisyyteen liittyen tai tahdot käyttää jotain mainituista oikeuksistasi, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä. Jos tahdot, voit myös ottaa yhteyttä perinteisemmin asiakastukeemme, joka auttaa sinua tarpeidesi mukaisesti.

Yhtiömme tietoturvavaltuutetun tarvoitat osoitteesta Wizebets.com.

Pragmatic

346

Spribe

8

Evolution

812

Play'n'Go

10

Pragmatic Play Live

180

Microgaming

385

Igrosoft

20

Nucleus

119

Lucky

70

SmartSoft

49

Game Beat

22

1spin4win

90

Bet2Tech

13

Mascot

60

Belatra

89

Kagaming

555
Palveluntarjoajia ei löydy

Live kasino

Sorry about this but Wizebets isn't available in your Country :(

Due to legal reasons we can't accept players residing in the country you are currently in.

Not in restricted region?

If you’re using a proxy service or VPN to access Wizebets, try turning it off and reload the page.

Do you need to contact us?

Should you have any questions or feel that this block is affecting you to a technical error, please dont't hesitate to contact us and we'll work it out together.

Käytämme evästeitä, katso lisätietoja tietosuojakäytännöstä.
Ok